Vem gör - Var finns?

Välkommen till Brf Tornet

Var och ens ansvar

Det som varje medlem i föreningen har eget ansvar för är:

 • Inre underhåll av den egna lägenheten
 • Sopning av den egna parkeringsplatsen i garaget.

 

 

HSB sköter åt oss

Vi har avtal med HSB för administrativ och teknisk förvaltning, vilket innebär att de hjälper oss med:

 

 • Trappstädning
 • Sophämtning
 • Teknisk förvaltning
 • Snöskottning på trottoaren
 • Bokföring
 • Budget

Inomhus

Sköts gemensamt

Föreningen har valt att sköta vissa delar av fastighetsskötseln gemensamt, dvs vi ansvarar alla för att hjälpa till i mån av tid och förmåga.

 

På våren har vi en gemensam städ- och trädgårdsdag, då vi brukar städa gemensamma ytor, rensa ogräs i trädgården etc. Föreningen står för fika under dagen och vi avslutar med korvgrillning.

 

Det vi sköter gemensamt är:

 

 • Gräsklippning
 • Rabatter, inkl rensning av ogräs
 • Snöskottning av innergården på vintern
 • Plantering av blomkrukor som står i trädgården
 • Bevattning av blommor i trädgården
 • Storstädning av garaget (1 ggr / år)

 

Cykel:

Man kan förvara sin cykel i cykelrummet i källaren vid garaget.

Cykelställ finns också på nedre gården. Tyvärr har en del cyklar blivit stulna, så lås den.

 

Förråd:

Alla lägenheter har ett källarförråd.

 

Garaget:

Vi sköter garagesopningen inom föreningen. Det ligger på innehavaren att sopa på den egna garageplatsen. Det står dammsugare i garaget, och där finns även en påse för begagnade glödlampor, samt en för batterier.

Gemensam garagestädning sker under våren.

 

Bastu:

Föreningen har en gemensam bastu, som var och en får använda när man vill. Den finns längst ner i trappuppgång 84 B.

 

Övernattningsrum:

Vi har ett gemensamt övernattningsrum, där alla medlemmar har möjlighet att låta sina gäster övernatta. Rummet bokas i den almanacka som hänger utanför rummet (längst ner i trappuppgång 84 B) bredvid bastun.

Nyckel till övernattningsrummet hänger i omklädningsrummet till bastun.

 

Att låna:

Det finns ett tapetserarbord att låna. Kontakta någon i styrelsen om ni behöver det.

 

Säkerhet:

Det är mycket viktigt att vi inte lämnar entrédörrar öppna utan tillsyn, detta gäller även dörrar till förrådsutrymmen.

Vid in- och utpassering genom garageporten är alla skyldiga att kontrollera att ingen obehörig går in.

Brandvarnare finns monterade i alla lägenheter samt i övernattningsrummet.

I trapphusen finns handbrandsläckare och brandfiltar monterade på väggarna.

Utomhus

Sopor:

Föreningen har sopkärl för sortering av följande avfall:

-Matavfall i sophuset

-Glas (färgat och ofärgat)i sophuset

-Plast i sophuset

-Plåt i sophuset

-Pappersförpackningar på gården

-Papper på gården

-Övrigt avfall i sophuset

 

Cykel:

Cykelställ finns på nedre gården. Man kan även förvara sin cykel i cykelrum i garaget.

Tyvärr har en del cyklar blivit stulna, så lås gärna fast er cykel om den står ute.

 

Trädgården:

I vår gemensamma trädgård finns utemöbler och parasoll. Vi klipper gräset och rensar rabatterna själva inom föreningen.

Vi är alla delaktiga i vårt boende och har ett gemensamt ansvar för att det ser snyggt och välskött ut.

I samband med garagestädningen under våren, brukar vi även röja upp i trädgården efter vintern.

 

Snö:

Snöskottning på innergårdarna utförs av frivilliga i föreningen. HSB plogar och sandar trottoarerna.

 

Säkerhet:

Det är mycket viktigt att vi inte lämnar entrédörrar öppna utan tillsyn, detta gäller även dörrar till förrådsutrymmen.

Vid in- och utpassering genom garageporten är alla skyldiga att kontrollera att ingen obehörig går in.